KAZIM KARABEKİR’İ ANARKEN….

Tekpara GPR RADAR El Yapımı Alan Tarama Dedektörleri - Metal Dedektörü - Altın Arama Çubukları Fiyatları - Rezistivite Cihazı Modelleri Dedektör Dünyası
İbrahim BİRELMA
KAZIM KARABEKİR’İ ANARKEN….
08.02.2019


İstanbul, Küçük Mustafa paşa’da 11 Ağustos 1882’de doğan Kazım Karabekir, mahalle mektebinin ardından
Fatih Askeri Rüştiye’si, Kuleli İdadisi ve Harbiye’den mezun olduktan sonra, 1905 yılında Erkan-ı Harp Mektebi’nden
kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Manastır’da ordu hizmetine girdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Manastır
şubesini kurdu. Balkanlarda ayaklanan Bulgar ve Sırp çetelerinin bastırılması üzerine yüzbaşılığa terfi eden Kazım
Karabekir, Kolağası rütbesi ile İstanbul’da Harbiye Mektebine öğretmen oldu. Çanakkale Savaşı’nda, Kerevizdere
mevkiinde Fransız birlikleriyle yaptığı çarpışmadan sonra albaylığa terfi etti. 1918 yılı başlarında Erzincan’da I. Kafkas
ordusu kumandanlığına tayin edildi. Ermeni çeteleriyle yaptığı savaş sonucu Sarıkamış, Gümrü Kalesi ve Karaköse’nin
geri alınması üzerine mirliva (tuğ generalliğe) terfi etti. Mondros Mütarekesinin ardından, Doğu’da Tebriz’deki
birliklerin lağvedilmesi üzerine İstanbul’a çağırıldı.
-20 Şubat 1919’da Şişli’deki Pembe Köşk’te, Mustafa Kemal Paşa’yı ziyarete gelen Miralay İsmet Bey ve Ali
Fuat Paşa sohbet ederken yaver, Kazım Karabekir Paşa’nın geldiğini haber verdi. Karabekir, Mustafa Kemal Paşa’ya
“Paşam, Mondros Mütarekesi’nin ardından Tebriz ve havalisindeki birlikler lav edildi. Harbiye Nazırlığı’ndan gelen bir
mektupta İstanbul’da Harbiye Dairesi’nde verilecek bir görev vaadiyle İstanbul’a dönmem emredildi.” İsmet Bey,
“Kazım Paşa, Tekirdağ’da 13.Tümen’e tayinini çıkarmıştım.” Karabekir, “İsmet Bey, alakana teşekkür ederim, ancak
esas mesele doğuda. İngilizler oralara el atmadan Kars’ı, Erzurum’u güçlendirmeliyiz.” Ali Fuat Paşa’nın, “Ne yapmayı
düşünüyorsun?” sorusuna Karabekir, “Erzurum havalisinde dağınık durumda bulunan birlikleri toparlayacağım. Bu
hususta Şakir Numan Paşa’yı ikna ettim. Tayin emrini alır almaz Gülcemal vapuruyla Trabzon’a hareket edeceğim.”
cevabını vermiştir.
-Erzurum’da taş bina, gaz lambasının aydınlattığı odada Mustafa Kemal, Rauf Bey, miralay Refet Bey, Kazım
Dirik Erzurum Kongresinden önce toplantı halindedirler. Rauf Bey şöyle demiştir: “Paşam, Elazığ valisi Ali Galip’in Kürt
çeteleriyle düzenlediği suikast girişimini vukuatsız atlattınız. Ancak sadrazam Ferit Paşa, bu kez Kazım Karabekir
Paşa’ya 15. Kolordunun gücünü kullanarak yakalanmanız için talimat vermiş.” Bir ara dışarıdan nal sesleri geldi.
Pencereden dışarı bakan yaver Cevat Abbas: “Süvariler binayı sardı Paşam.” Refet Bey ve Kazım Dirik tabancalarını
çekip kapının arkasına geçerken Mustafa Kemal ayağa kalktı, sol eli ceketinin düğmeleri arasındaydı. “Efendiler telaşa
gerek yok! İtidalli olalım.” Merdiven basamaklarında duyulan kuvvetli ayak seslerinden sonra odanın kapısı şiddetle
açıldı. İki süngülü asker arasında içeri giren Kazım Karabekir Paşa, çizmelerini sertçe vurup esas durumda Mustafa
Kemal’i selamladıktan sonra, “Paşam, zat-i aliniz ordudan istifa ettiniz, fakat siz halen bizim paşamızsınız, Milli
Mücadele boyunca bütün askerim emrinizdedir!”
-Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanından sonra eski silah arkadaşı Erzurum’da I. Ordu
Müfettişi olarak bulunan Kazım Karabekir Paşa’yı C.H. Fırkasına yazdırdı, ara seçimlerde Edirne’den mebus
seçilmesini, T.B.M.M. de yerini almasını sağladı.
-14 Kasım 1924 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan istifa eden Kazım Karabekir başkanlığında Rauf Orbay,
Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar, Adnan Adıvar tarafından Terakkiperver Fırkası kuruldu.
-Kazım Karabekir Aydın eşrafından varlıklı bir ailenin kızı İclal Hanım’la 1925 yılında evlendi.
-Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya yapılacak suikast girişimi nedeniyle İstiklal Mahkemesi’nde sorgulanan
Karabekir, beraat etti. 1 Mart 1927’de T.B.M.M.de Karabekir’in mebusluktan tardına karar verildi. 1 Kasım 1927’de
emekliye sevk edildi.
-Atatürk’ün vefatından sonra cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü, Kazım Karabekir’e ara seçimlerde
İstanbul’dan adaylığını koymasını istedi. Tekrar milletvekili seçilen Karabekir, 1939 yılından 1946 yılına kadar İstanbul
mebusu olarak mecliste oturumlara katıldı, 1946 yılında meclis başkanı olarak görevlendirildi. (Alp Doğan Yıldıran,
Atatürk ile Kazım Karabekir Olayı ve İsmet Paşa, En Kitap, Kasım 2017)
-Meclis başkanı görevini sürdürürken 26 Ocak 1948’de Ankara’da vefat eden Kazım Karabekir’i vefatının 71.
Yıldönümünde rahmetle anıyoruz…

facebooktwitterrsssanalbasin.com üyesidir
online alışveris

59.COM.TR ve alt sayfalarında gezdiğinizde kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Sitede yer alan her türlü yazılı ve görsel materyalin kaynak belirtmeden izinsiz kopyalanması ve kullanılması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Her Hakkı Saklıdır. © 2015 TASARIM muhabbet.org