Reklam Hizmetleri Tekirdağ Portalı 59.COM.TR

Tekpara GPR RADAR El Yapımı Alan Tarama Dedektörleri - Metal Dedektörü - Altın Arama Çubukları Fiyatları - Rezistivite Cihazı Modelleri Dedektör Dünyası

Reklam Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

     59 İnternet Reklam Pazarlama - Durul ŞİLLİ,Gündoğdu Mah. Şermiaza Sok. No:5/11 Tekirdağ (işbu sözleşmede KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile sistemi kullanarak reklam verecek olan üye (işbu sözleşmede REKLAM VEREN olarak anılacaktır) arasında işbu sözleşme hükümleri geçerlidir.

MADDE 2- KONU

     İşbu sözleşmenin konusu, REKLAM VEREN tarafından KİRALAYAN'a ait www.59.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda önceden ebat ve satış fiyatları belirlenmiş olan reklam (banner) alan(lar)ı kiralanarak ilan verilmesi, buna mukabil KİRALAYAN tarafından da REKLAM VEREN'in kiralayarak vermek istediği reklam içeriğinin yayımlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

    3.1- REKLAM VEREN, KİRALAYAN'ya ait www.59.com.tr internet sitesinde KİRALAYAN'ın belirlediği linkler vasıtasıyla sözleşme konusu reklam(banner) alan(lar)ının ebatları, satış fiyatları ve yararlanma şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. REKLAM VEREN, eğer sözleşme konusu web sitesine üye ise önce login olacak, şayet üye değilse yeni üyelik kaydı yapılacaktır.

     3.2- REKLAM VEREN, sözleşme konusu reklam(banner) alan(lar)ını kiralamak ve vereceği reklam(ar)ı/ ilanları yayımlatmak için, sözleşme koşullarına uygun olarak afişe olmuş reklam bedellerini günlük reklam alıyorsa EFT yolu ile veya kredi kartı ile KİRALAYAN'a ödeyecektir. REKLAM VEREN kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih ederse, www.59.com.tr internet sitesinde reklam(banner) alanı başvuru formunda sahibi olduğu kredi kartına ait kart numarası, son kullanım tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini verecektir. Tarih ve reklam hedeflerine göre KİRALAYAN tarafından farklı olarak belirlenen reklam bedelinin kredi kartı veya EFT yolu ile yapılmasını müteakip, REKLAM VEREN sözleşme konusu reklam(banner) alanlarından yararlanma hakkını haiz olacaktır.Kararlaştırılan sürenin dolması, yani kira süresinin tamamlanması halinde ilgili reklam/ilanın yayınına son verilerek KİRALAYAN tarafından aynı yere bir başka reklam/ilan alınabileceğini REKLAM VEREN peşinen kabul ve beyan eder.

     3.3- REKLAM VEREN, kullanacağı reklam(lar)/ilanlar için KİRALAYAN'a reklam(lar)ın/ilanların yayımlanacağı banner alanları ve tarihleri v.b. yeterli teknik bilgi ve dokümanı sağlamak ve reklam(lar)ın/ilanların içeriğini yayımlanacağı terihten en az 2 (iki) iş günü önce banner alanına rezervasyon girişini yapmalıdır. Şu kadar ki, sadece günlük ödeme gerektiren reklamlarda REKLAM VEREN reklam(lar)ın/ilanların yayın yeri ve tarih bilgilerini sözleşme konusu internet sitesi üzerinden ilan yayın tarihinden en geç 2 (iki) iş günü öncesine kadar değiştirebilir.

     3.4- Sözleşme konusu reklam(banner) alanlarının REKLAM VEREN'ye tahsis edilmesi için bedelinin REKLAM VEREN'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle reklam(banner) bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, KİRALAYAN reklam rezervasyonlarını iptal etme hakkını haizdir. Sözleşme yürürlüğe girdikten ve REKLAM VEREN tarafından ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonra ilan yayın süreci başlayacak olup REKLAM VEREN bu tarihten itibaren ilan rezervasyon iptali yapamayacaktır.

     3.5- KİRALAYAN mücbir sebepler veya iletişimin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu reklam(banner) alanını REKLAM VEREN'e tahsis edemez ise, durumu REKLAM VEREN'e bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde REKLAM VEREN reklam rezervasyonunun iptal edilmesini ve/veya ilanının yayımlanmasının engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. REKLAM VEREN'nin ilan rezervasyonunu iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

     3.6- KİRALAYAN Reklamlarının Gösterim ve tıklanma sayıları KİRALAYAN tarafından, çerezler ve IP numaraları üzerinden ölçülmektedir. Raporlar ve faturalarda yalnızca KİRALAYAN’in yaptığı ölçümler baz alınır. Ölçümlerin doğru yapılması için, kullanıcının, reklam girerken, reklamlara tıklandığında açılan sayfanın Url’i olan “Hedef Url” bölümünü doğru şekilde doldurması gerekmektedir. Doğru girilmemiş Hedef Url sonucu ortaya çıkabilecek ölçümleme hatalarından KİRALAYAN sorumlu değildir.

     3.7- Yayımlanacak olan reklamların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu REKLAM VEREN'e aittir. İlanların mevzuata aykırı unsurlar taşıması veya toplumun genel yapısına aykırı olması halinde KİRALAYAN ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı yayımlamama hakkını haizdir. Söz konusu ilanın işbu sebeple yayımlanmaması halinde ilan bedeli REKLAM VEREN'e iade edilecektir. KİRALAYAN'nın anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayımlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için REKLAM VEREN'E aynen rücu hakkı saklıdır.

     3.8 KİRALAYAN, REKLAM VEREN kuruluşun yayınlarını reklam kurulunun onayından geçirdikten sonra yayınlar. Ayrıca reklamın konusu veya içeriği KİRALAYAN'ın ve reklamın ulaştığı kitlenin menfaatlerine uygun olmadığı takdirde reklam kurulu bu reklamı yayınlayıp yayınlamama hakkını saklı tutar.

    3.9- REKLAM VEREN ilanların yanıltıcı, eksik bilgiler içermeyeceğini taahhüt etmekte olup ilanların doğruluğundan bizzat sorumludur. KİRALAYAN'nın söz konusu ilanların doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmayıp, REKLAM VEREN'ın işbu yükümüne aykırı hareket etmesi nedeniyle KİRALAYAN ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat nedeniyle REKLAM VEREN'e aynen rücu hakkını haizdir.

    3.10- REKLAM VEREN'in işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine aykırı davranması veya yerine getirmesi gereken hizmetleri gereği gibi ifa etmemesi ya da eksik ifa etmesi halinde, KİRALAYAN sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshederek, her türlü maddi-manevi  zararının tazmini yanında yayımlanmış ilanlar var ise bedelini afişe fiyatlar üzerinden nakden tahsil etme hakkını da haizdir.

     3.11- Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri Tekirdağ Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

    3.12- REKLAM VEREN'in KİRALAYAN'ya bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle KİRALAYAN'nın REKLAM VEREN'in kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın KİRALAYAN tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra REKLAM VEREN'E ulaştığı kabul edilecektir.

     3.13- REKLAM VEREN, işbu reklam alanı satış sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak reklam(banner) alanı satış başvuru formunda verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

    3.14- İşbu sözleşme, REKLAM VEREN’in http://www.59.com.tr internet adresindeki satın alma işlemini tamamlaması ve rezervasyon onayı vermesi ile birlikte, geçerli kabul edilir, yürürlüğe girer ve tarafların birbirlerine karşı borçlarının ifası yönünden her bir taraf açısından kendisine ait borçlarının tümüyle ve noksansız olarak yerine getirildiği ve haklarının tümüyle ve noksansız olarak elde edildiği tarihe kadar yürürlükte kalır.

facebooktwitterrsssanalbasin.com üyesidir
online alışveris

59.COM.TR ve alt sayfalarında gezdiğinizde kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Sitede yer alan her türlü yazılı ve görsel materyalin kaynak belirtmeden izinsiz kopyalanması ve kullanılması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Her Hakkı Saklıdır. © 2015 TASARIM muhabbet.org