“Yapılması planlanan enerji üretim tesislerinde kullanılacak su miktarı, bölgedeki ihtiyaçları karşılayan yıllık su tüketim miktarı ile eşdeğer düzeydedir”

Tekpara GPR RADAR El Yapımı Alan Tarama Dedektörleri - Metal Dedektörü - Altın Arama Çubukları Fiyatları - Rezistivite Cihazı Modelleri Dedektör Dünyası
Termik santralların alt yapısını oluşturacak olan enerji üretim alanı planlamasının bölge de tarım, turizm, çevre ve insan sağlığı üzerinde yaratacağı tahribatın ve diğer olumsuz etkilerin yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu nezdinde dikkatlerin çekilmesi ve ilgililer ile halkın uyarılması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kent Konseyi toplantı salonunda 46 resmi kurum, oda ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen Termik Santral Teknik Danışma Toplantısının sonuç bildirisi yayınlandı.
Haber Çerkezköy 13 Nisan 2017 Bu Haber 531 kişi tarafından okundu.

tekirdağ “ihtiyaç İçin Gerekli Su Miktarı Sıkıntıya Girecek”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Çerkezköy - Vize-Silivri arazisinde termik santral kurulmasına cevap veren ve hiçbir sivil toplum kuruluşu ya da yerel yönetimden görüş alınmadan yapılan plan değişikliği ile Trakya'da yoğunlaşmakta olan termik santral projelerine yeni santralların eklenmesinin önü açıldığı ifade edilen bildiride,  “İlimizde bazı yerlerde bazı firmalar tarafından gelişi güzel birçok noktada, planlanan termik santral projeleri ile kömür, petrol gibi fosil yakıt türevlerini tüketecek olan çok sayıda enerji üretim tesisinin kurulması planlanmıştır. Bu tesislerin büyük bir kısmı da yaşama ortamına yapacakları olumsuz etkiler sorgulanıp, değerlendirilmeden merkezî yönetim tarafından ruhsatlandırılmıştır. Mevcut durum zaten sorunlu olarak devam ederken, Çerkezköy/Silivri ve Vize arazisinde linyit kömürü ile çalıştırılacak iki termik santral için plan değişikliği yapılmıştır.Plan değişikliği askı süresinde bölgedeki yönetimler ile sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan itirazlar sonuçsuz kalmıştır. Bu doğrultuda da plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile görevli ve yetkili yargı mercilerinde davalar açılmıştır.Yanlış enerji politikaları doğrultusunda ülkemizin enerji yönetiminde yaşanan aksaklıklar, gündeme enerji açığı olarak yansıtılmaktadır. Bu kapsamda enerji açığının kapatılması kömür ile çalıştırılacak termik santrallar ile çözülmeye çalışılmaktadır. Bu çözüm, projelendirme aşamasında belirtilen bedeller dışında; yaşama ortamına (toprağa, suya, havaya) ve yaşama kalitesine de telâfi edilemez ölçüde ağır bedeller ödetmektedir” denildi.

 

Termik Santrallerle çözümlerde, yerli kömür çıktısından zarar görmeyeceği iddia edilse de proje çerçevesinde bölgede yapılması planlanan tesislerin bu iddianın tam tersini ortaya koyduğu belirtilen bildiride, keza, santrallara paralel olarak limanlardan enerji üretim alanlarına uzanan demiryolu projeleri,  kömür ve petrokok indirme ve yükleme alanları ile kömür zenginleştirme ve depolama tesislerinde yapılan plan değişikliğine eş zamanlı olarak projelendirildiği kaydedildi.

 

İMKÂNI YOKTUR

 

Kömürden enerji üretiminde kullanılacak suyun miktarının Trakya'nın içme, kullanma ve tarım alanlarını sulama suyu ihtiyaçları için gereken su miktarını sıkıntıya sokacağı aktarılan bildiride,  “Yapılması planlanan enerji üretim tesislerinde kullanılacak su miktarı, bölgedeki ihtiyaçları karşılayan yıllık su tüketim miktarı ile eşdeğer düzeydedir. Kömür yıkama/zenginleştirme tesislerinde de, yüksek miktarlarda su kullanılacak ve yıkama işlemi sonrasında ortaya çıkacak ağır metaller içeren çamur tortusu çevre için tehlike oluşturacaktır. Ayrıca enerji üretimi sonucu oluşacak kül (cüruf ve atıkların) depolanma sorunu ortaya çıkacaktır. Bu külün bertaraf edilme imkânı yoktur. Çimento fabrikalarında "tras materyali" olarak değerlendirilmesi ise sınırlı ve sakıncalıdır. Kül ya tarım alanlarına, otlak alanlarına ya da orman arazisine dökülecek ve hem bölge topraklarının kirlenmesine, hem de suların kirlenmesine sebep olacak ve verimliliğini olumsuz etkileyecek kalıcı tahribatlara yol açacaktır” ifadelerine yer verildi.

 

BÖLGENİN YAŞANILABİLİRLİĞİNİN SEKTEYE UĞRAMASI

 

Kömür ile enerji üretim tesislerinin bölgeye vereceği zararlar ise şöyle özetlendi: “Baca gazları sebebiyle hava kirliliği, hem baca gazı emisyonundan, hem de sistemde kullanılacak suyun deşarjından kaynaklanacak akarsu, göl ve su havzalarında ısınma (İklim değişikliği) ve kirlilik, baca gazlarının ve bacadan çıkan nanopartiküller halinde çıkan arsenik ile diğer ağır metallerin tarım alanlarına ve bitkilerine (Orman, otlak, göl, akarsu vb) ve yerleşme alanlarına çökelmesi ile olumsuz etkileri, kirlenen hava, su ve toprağın durumunu fark eden toplumun günlük yaşamda baskılanan moral'motivasyonu, etkilenen toprak - hava ' bitki ' hayvan ve insanda gözlemlenen olumsuzluklar ile umut ve yaşam kalitesi üzerindeki kaygılardan kaynaklı ruhsal depresyonlar, solunan hava, kullanılan su, yiyecekler ile birlikte bitkisel ve hayvansal ürünler yoluyla insan vücuduna geçen ağır metallerin sebep olduğu kronik hastalıklar ve artan solunum yolları rahatsızlıkları ile kanser vakaları, kirli sanayinin merkezi haline gelecek bölgede yaşama kalitesinde meydana gelen düşüşle birlikte yerleşik nüfusun yaşama alanlarını terk etme/göç ve gecekondulaşma, işsizlik eğilimi göstermesi, bölgenin yaşanılabilirliği ile birlikte sosyal, kültürel, arkeolojik ve turistik sürdürülebilirliğinin sekteye uğraması”

 

ÖNERİLER SUNULDU

 

Enerji üretim tesisleri kurmak üzere yapılan bu plan çalışmaları ve tesislerin kurulması halinde gerçekleşecek tahribata ilişkin olarak halkın bilgilendirilmesi gerektiği aktarılan bildiride, önerilerde bulunularak şunlar kaydedildi: “Bölgedeki yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının çevre mücadelesi konusundaki çalışmalarının koordineli olarak sağlanması adına, dönemsel olarak bir araya gelinmesi, Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan hukuki süreçlerin işbirliği içerisinde takibi, Bölgede yaşayan halka çevre bilinci kazandırılarak, "Bilinçli farkındalığı" arttırmak için gerekli etkinlik ve faaliyetlerin ön plana çıkarılması. temiz ve yenilenebilir enerji ile ilgili uygulamaları destekleme ve tanıtım faaliyetleri yapılması, yeni santrallar kurulması yönündeki planlamadan önce dağıtım hatlarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ile enerji kaybının ortadan kaldırılarak enerji ihtiyacının düşürülmesi”

 

Benzer toplantıların yerel yönetimlerin öncülüğünde ve kısa dönemli olarak tekrarlanması ile sürekliliğinin sağlanması planlandığı belirtilen bildiride, bu tür toplantılarda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünün sağlanması,  toplantılara toplumun her kesiminin katılımının sağlanmasının, bölgede çevre koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunacağının altı çizilerek, bu doğrultuda ikinci toplantının Mayıs 2017 ayı sonunda planlanarak katılımcılara duyurulacağı kaydedildi.

 

Ayrıca, fosil yakıt kullanımına karşı bölgedeki tüm yerel yönetimlerin de katılacağı bir toplantı organize edilerek konuya dikkat çekilmesi planlandığı vurgulandı.

Tüm dünya bir gün Türk Tohumu kullanacak
 haberleriÇERKEZKÖY THK'DAN KAYMAKAMA ZİYARET


GÜNDEM 26 Ağustos 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriBaşkan Akay'dan Stad, Düğün Salonu Ve Yeni Pazaryerinde İnceleme


GÜNDEM 26 Ağustos 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriÇağlayan Sokak Beton Kaldırıma Kavuştu


GÜNDEM 24 Ağustos 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriKocameşe Piknik Alanı'nın çehresi Değişiyor


GÜNDEM 9 Ağustos 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriSÜLEYMANPAŞA MODERN OTOBÜS TERMİNALİNE KAVUŞUYOR


GÜNDEM 18 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriSARIKOCA CEVİZ HASADINDA ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ


GÜNDEM 18 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriRODOSTOBİS’TEN DENEME SÜRESİNCE ÜCRETSİZ TARİFE


GÜNDEM 18 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriHASRET BİTİYOR


GÜNDEM 18 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriCUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU


GÜNDEM 18 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriKANOLA EKİMİNDE SONA GELİNDİ


GÜNDEM 17 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
Trakya Tur Balkanları Bizimle  Keşfetmeye Ne Dersiniz?
çorlu emlak ilanları
facebooktwitterrsssanalbasin.com üyesidir
online alışveris

59.COM.TR ve alt sayfalarında gezdiğinizde kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Sitede yer alan her türlü yazılı ve görsel materyalin kaynak belirtmeden izinsiz kopyalanması ve kullanılması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Her Hakkı Saklıdır. © 2015