“Bu süreç içerisinde özellikle konunun muhattabı olarak belediyeler, kamu yararını korumak zorundalar. Bu nedenle Belediyeler konuya müdahil olmalılar”

Tekpara GPR RADAR El Yapımı Alan Tarama Dedektörleri - Metal Dedektörü - Altın Arama Çubukları Fiyatları - Rezistivite Cihazı Modelleri Dedektör Dünyası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önce iptal edilen “Aşağısevindikli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali” planının tekrar askıya çıkması sonucu, belediyeler ve STK’lar karara itiraz edip, dava açacak.
Haber Muratlı 23 Haziran 2016 Bu Haber 2512 kişi tarafından okundu.

tekirdağ BU CİNAYETE KİM DUR DİYECEK

-“Dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu yaşam alanlarında termik santral kurmak cinayettir.”

 

- “Tekirdağ’ın gelişememesinin en büyük nedeni siyasi ve yerel yöneticilerin düzgün seçilememesi. Bu işleri, düzgün yürütebilecek insanların olmaması”

 

- “Bu süreç içerisinde özellikle konunun muhattabı olarak belediyeler, kamu yararını korumak zorundalar. Bu nedenle Belediyeler konuya müdahil olmalılar”

 

-“Aşağısevindkli bölgesindeki  havzanın suyu termik santrale verildiği zaman içme suyu kaynakları azalacak.”

 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Tekirdağ İl Koordinasyon Kurul Sekreteri  ve Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat,  daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilen ve tekrar askıya çıkarılan, Muratlı İlçesi Aşağısevindikli mahallesinde yapılması planlanan “Aşağısevindikli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali”nin,  bölgenin sürdürülebilirliliğini ortadan kaldıracağı, planın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından itiraz edileceğini bildirdi.

 

Gazetemize konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Polat, 27 Mayıs tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kararın askıya çıktığını ifade ederek, 27 Haziran Pazartesi günü itiraz hakkının sona ereceğini  söyledi.

 

Tüm sivil toplum kuruluşlarının değişik formatlarda itiraz dilekçeleri hazırladıklarını aktaran Polat, en geç 24 Haziran Cuma gününe kadar itiraz edileceğini  aktardı. Polat, ayrıca yöre halkının santral tesisinin kurulmaması için 2 bin 500 imza toplayıp,  Valilik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurduklarını ifade ederek, vatandaşların da yaşam alanlarını korumak amacıyla bireysel olarak itirazda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

 

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLEN BİR KARAR TEKRAR ASKIYA ÇIKARILIYOR

 

Polat, Muratlı da yapılması planlanan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin daha önce planlandığını, edilen itirazlar ve davalar sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projenin  iptal edildiğini vurgulayarak; “Daha önce iptal edilen bir karar tekrar askıya çıkarılıyor. Muratlı İlçemiz önemli bir tarım merkezidir. Son zamanlarda ağırlık verilen ve 1/100 000’binlik Çevre Düzenleme Planında da tarım merkezi olarak planlanmıştır. Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu sürecinde proje başvurusunda her ne kadar  “Muratlı Aşağısevindikli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali” dense de Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulu sitesinde ilgili firmanın santral başvurusunda yakıt türü olarak termik doğalgaz olduğu görülmektedir. Bu durum söz konusu santralin termik ağırlıklı olacağını işaret etmektedir. Ayrıca bu bölgede Doğalgaz kaynakları bulunmamaktadır. Yalnızca Türkiye- Yunanistan pik hattından yararlanacağı söylenmekte dir. Halbuki bu hat, uluslararası bir hat olup, buradan gaz almanın prosedürlerini nasıl yerine getireceği de ayrı bir husustur. Bu bölgeye yeniden enerji ve depolama alanı demek, santraller yapılabilir demektir. Santrallerin yapılması, Tekridağ’da içme suyunun yüzde 55 ve 60’ını karşılayan Aşağısevindikli kuyularının suyunun, santrale verilmesi demektir” dedi.

 

 “BÖLGE JEOLOJİK SAKINCALI ALAN OLARAK BELİRLENDİ”

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu alana uygunluk projesi vermemesi gerektiğini vurgulayan Polat,  “ 2009 yılında Bakanlıkça onaylanan  1/100 000’lik Ergene Çevre Düzeni Planında herhangi bir şekilde Termik Santrali Kurulmayacağı kesindir. Yine aynı planlarda anılan bölge tarım ve hayvancılık fonksiyonlarını içermektedir.  Planda da görüleceği üzere Kuzey fay hattından dolayı jeolojik sakıncalı alan olarak belirlenmiştir. Bu plan hükümleri burada Rüzgar santralleri dışında hiçbir santralin kurulamayacağını gösterir. Bu ana planda, kıstaslar getirilmişken Bakanlığ’ın bu kararlara aykırı bir projeyi revize etmesi yanlış. Bakanlık, Aşağısevindikli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesi ile kendi onayladıkları karara karşı olan uygulamalara izin veriyor” şeklinde konuştu.

 

SANTRALLE SU KAYNAKLARI AZALACAK

 

Santralin su kaynaklarını tüketeceğini dile getiren Polat, “Tekirdağ su fakiri bir bölge. Yaz aylarında içme suyu konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Nüfus her geçen gün artıyor. Artan nüfusa karşı içme suyu yetersiz kalıyor. İleride içme suyu konusunda daha çok zorlanacağız. İddia edilen düzeyde su varlığı olsaydı bu bölgedeki tarım alanlarının sulanmasında kullanılırdı. Tekirdağ’ın içme suyu,  Çorlu, Sarılar ve Aşağısevindik kuyularından temin ediliyor. Aşağısevindikli bölgesindeki  havzanın suyu termik santrale verildiği zaman içme suyu kaynakları azalacak.  Yaşamsal öneme sahip olan su öncelikle insanlarımızın temel ihtiyacı için kullanılmalıdır. İkinci bir olay, özellikle bu bölgede termik santrallerin dışında doğalgaz dönüşüm kombinelerinde en iyi teknolojilerde baca gazı filtresyon kurulsa bile, özellikle üst solunum ve kanser hastalıklarına sebep olan gazlar insan sağlığını tehdit etmekte. Ayrıca bu bölge rüzgara açık bir bölge. Birçok tehlike, rüzgarla taşınma ve yayılma özelliğine sahip” şeklinde konuştu.

 

SANTRALLER KIRAÇ ALANDA YAPILMALI

 

Bölgedeki ekolojiye de çok büyük etkisi olacağını belirten Polat,  “Tarımsal ve hayvansal verimler düşecek ve kayıplar yaşanacak.  Dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu yaşam alanlarında termik santral kurmak cinayettir. Enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilir. Eğer yapılacaksa daha kıraç alanlarda yapılmalı. Seçimlerden önce Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı,  “ Bizim yüzde 40 enerji pazarımız var. Biz enerjiyi dışarıya veriyoruz” diyordu. Çünkü sanayi alanları kapatılıyor  ve enerji tüketen sanayi alanları küçüldüğü için, enerji elde kalıyor.  Buradaki enerji Avrupa’ya entegre ediliyor. Avrupa bunu kabul eder. Sonuçta yaşam alanlarında herhangi bir tehdit oluşmuyor. Mutfak biziz. Olan bize oluyor” ifadelerini kullandı.

 

Santralin oluşturacağı olumsuz çevre etkileri neticesinde yöre halkının ekonomik ve sosyal yönden büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını ve çökeceğini dile getiren Polat,  santralden üretilecek enerjiden elde edilecek kazanç ile termik santralin işletme masrafları ve bölge üzerine olacak zararların toplamı karşılaştırılacak olursa, santralin karından çok zararı olacağını söyledi.

 

 

 

BELEDİYELER KONUYA MÜDAHİL OLMALI

 

Bu olayda, çevrelerin etkisiyle çeşitli baskıların yaratılmaya çalışıldığını anlatan Polat,  “TMMOB kuruluşları, Tabipler Birliği, Büyükşehir, Süleymanpaşa ve Muratlı belediyeleri, TESKİ santrale  itiraz edecek. Baro ile görüşüp, onlara da itiraz ettireceğiz. TESKİ bu konuyla ilgili dava açmıştı, daha sonra iptal oldu.   Şimdi tekrar dava açacağız. 60 gün içerisinde bizlere cevap verilmesi gerekiyor. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizlere hiçbir zaman cevap vermiyor. Biz 60 gün olmadan, 1 ay içerisinde dava açacağız. Dava açmadığımız zaman itirazlarımız boşa gidiyor. Bu süreç içerisinde özellikle konunun muhattabı olarak belediyeler kamu yararını korumak zorundalar. Bu nedenle Belediyeler konuya müdahil olmalılar” diye konuştu.

 

BİREYSEL İTİRAZ EDİLEBİLİNİR

 

Vatandaşların  bireysel olarak da itiraz edebileceklerini aktaran Polat, “Herkesin yaşam alanlarını koruma hakkı var. Anaysanın 55. ve 56. Maddeleri  der ki; Herkese eşit, iyi yaşam koşulları içerisinde yaşama hakkına sahiptir. Aşağısevindikli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali konusunda tüm kamunun bilinçlenerek ve sorumlulukları yerine getirerek, yurttaşlık bilinci içerisinde mutlak itiraz etmesi gerek.  İtirazlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılıyor.  Bazen caydırmak için, o yasa kalktı gibi sözler söylüyorlar. İlgilenilmesi gerektiğini aksi takdirde suç duyurusunda bulunulacağını söylemeliler” sözlerini kaydetti.

 

 

Odalar ve belediyeler olarak,  değişikliğin revize edilmesine ilişkin karar iptaliyle ilgili dava açacaklarını sözlerine ekleyen Polat şu şekilde konuştu:  “Bunları yapmak zorundayız. Çevre Düzen Planlarında da itirazlarımız haklı görüldü. 36 tane 100 binlik ve 25 binlik madde isteğimiz şeklinde değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi düzelteceğiz dedi hala bir şey yapılmadı. Bunlarla ilgili Büyükşehir’e suç duyurusunda bulunacağız.  Biz bu çevreyi geleceğimize teslim edeceğiz. Bu bölgede Çanakkale’ye kadar 30 tane santral planlanmış ve hepsi  izinlendirilmiş. Marmara Ereğlisi, Ergene, Şarköy ve Malkara’da bunlarla ilgili dava açtık. Herkesle iletişime geçiyoruz. Tüm milletvekillerine ayrım yapmadan itiraz dilekçelerini gönderdik, bilgilendirmede bulunduk.  Fakat hiç geri dönüş alamadık. Tekirdağ’ın gelişememesinin en büyük nedeni siyasi ve yerel yöneticilerin düzgün seçilememesi. Bu işleri düzgün yürütebilecek insanların olmaması.”

HABER: SERAP CÖMERTOĞLU

 

 

Tüm dünya bir gün Türk Tohumu kullanacak
 haberleri TARİHİ ESER VE SAHTE PARA OPERASYONU!


GÜNDEM 18 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriTÜRKEŞ İÇİN MEVLİD OKUTULDU


GÜNDEM 5 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriMİNİKLERDEN KÜTÜPHANEYE ZİYARET


GÜNDEM 31 Mart 2018
Muratlı haberleri
 haberleriYATIRIMLAR DEVAM EDECEK


GÜNDEM 30 Mart 2018
Muratlı haberleri
 haberleriMİNİKLER KÜTÜPHANE İLE TANIŞTI


GÜNDEM 29 Mart 2018
Muratlı haberleri
 haberleriAKÜ VE MAZOT HIRSIZLARI YAKALANDI


GÜNDEM 26 Mart 2018
Muratlı haberleri
 haberleriDEVLET HASTANESİ YENİ BİNASINDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI


GÜNDEM 26 Mart 2018
Muratlı haberleri
 haberleriRahatsızlık giderildi!


GÜNDEM 13 Mart 2018
Muratlı haberleri
 haberleriKAZA YAPAN MARKET ARACINI YAĞMALADILAR


GÜNDEM 10 Mart 2018
Muratlı haberleri
 haberleriBALLIHOCA KÖPRÜSÜNDE KAZA!


GÜNDEM 27 Şubat 2018
Muratlı haberleri
 haberleriİZİNSİZ ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU 4 KİŞİ YAKALANDI


GÜNDEM 24 Şubat 2018
Muratlı haberleri
 haberleriOTOPARK SORUNU HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR


GÜNDEM 24 Şubat 2018
Muratlı haberleri
 haberleriÇARŞININ GÖBEĞİNDE DEFİNE AVI!


GÜNDEM 22 Şubat 2018
Muratlı haberleri
 haberleriULAŞIM HİZMETİ ATAĞI SÜRÜYOR


GÜNDEM 18 Ocak 2018
Muratlı haberleri
 haberleriCİNAYET ZANLILARINDAN İKİSİ TUTUKLANDI


GÜNDEM 6 Ocak 2018
Muratlı haberleri
 haberleriBIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI


GÜNDEM 5 Ocak 2018
Muratlı haberleri
 haberleriMURATLI’DA KAZA : 18 YARALI


GÜNDEM 20 Aralık 2017
Muratlı haberleri
 haberleriTEKİRDAĞ’DA ZİNCİRLEME KAZA : 20 YARALI


GÜNDEM 16 Aralık 2017
Muratlı haberleri
 haberleriKAHVALTININ FAYDALARI


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriSEÇİMDE GÖREV ALANA 306 TL


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriNKÜ’LÜ ÖĞRETİM ÜYESİNDEN BÜYÜK BAŞARI


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriNKÜ’LÜ ÖĞRETİM ÜYESİNDEN BÜYÜK BAŞARI


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriİMAR AFFI GELİYOR !


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriOKUL BAHÇELERİNE 'KUŞ EVLERİ'


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriTEKİRDAĞ'DA TEFECİ OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriEŞKİNAT İYİ PARTİYE BAŞARILAR DİLEDİ


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriOTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriKOYUNLARI KIRPMA ZAMANI


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
 haberleriOHAL KOŞULLARINDA DEMOKRATİK BİR SEÇİM OLMAZ


GÜNDEM 25 Nisan 2018
Muratlı haberleri
Trakya Tur Balkanları Bizimle  Keşfetmeye Ne Dersiniz?
çorlu emlak ilanları
facebooktwitterrsssanalbasin.com üyesidir
online alışveris

59.COM.TR ve alt sayfalarında gezdiğinizde kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Sitede yer alan her türlü yazılı ve görsel materyalin kaynak belirtmeden izinsiz kopyalanması ve kullanılması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Her Hakkı Saklıdır. © 2015